Inbreng

Tijdens de openingstijden is er iemand om uw inbreng in ontvangst te nemen.

U kunt allerhande ‘verkoopbare goederen’ – zoals huisraad, meubelen, kleding, boeken en platen – bij ons afgeven.

Natuurlijk kunt u vragen of de vrijwilliger met u meekijkt of de goederen verkoopbaar zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan geven we u graag advies.

In bijzondere gevallen kunnen wij artikelen – die u zelf niet makkelijk kunt vervoeren (bv. meubels) – ophalen. Het is belangrijk dat u daarover met ons overlegt en een afspraak maakt over wanneer wij met onze vrachtwagen langskomen.

Op de Inbreng-afdeling zijn diverse mensen actief om de spullen goed te selecteren, te controleren en waar nodig te repareren. Alle spullen worden geordend om bij de juiste afdeling terecht te komen en verkocht te worden.

N.B. Het is niet de bedoeling dat buiten de openingstijden goederen op ons terrein worden geplaatst.

Advertenties